Vass – Scenkonst som vågar

VASS är ett samarbetsprojekt i Väst mellan Riksteatern Väst, Teatercentrum Västra, Musikcentrum Väst och Danscentrum Väst. Projektets namn syftar på “vass” scenkonst i betydelsen något som är konstnärligt smalare, annorlunda, utmanande och/eller nyskapande.

VASS tar föreställningarna till publiken och visar att det går att arrangera vass scenkonst  utanför storstäderna! 

En upptaktsträff för omgång två kommer äga rum vår 2019 där medverkande arrangörer och producenter möts och de valda produktionerna presenteras. Under upptakten kommer det även att arrangeras två seminarier/fortbildningar. Totalt två-tre seminarier planeras att genomföras i varje VASS-omgång. Ett för producenter och arrangörer separat och ett större seminarium gemensamt för alla.

Projektet ska vara en möjlighet för föreningarna och deras publik att med bra förutsättningar och säkra insatser möta ny och spännande scenkonst, samt att bygga relationer med turnerande producenter. Vår ambition är att det ska vara roligt, inspirerande och en spännande utmaning.

Arrangörerna väljer mellan fyra utvalda produktionerna (teater, musik, dans) och har möjlighet att få 10 000 kr i subvention per produktion, för max två stycken. Subventionen är en viktig del i arbetet med att sprida produktionerna och för att möjliggöra för fler arrangörer att ta emot dessa föreställningar. (Riksteaterföreningarna har alltid möjlighet att boka fler än två produktioner, men då till fullt pris.)

Syftet med projektet är att:

  • skapa goda relationer mellan arrangörer och producenter.
  • genom detta relationsbyggande skapa förutsättningar för högkvalitativ och aktuell fri scenkonst att spridas i regionen.
  • genom detta relationsbyggande skapa förståelse för den andra partens praktiska och konstnärliga förutsättningar.
  • både arrangör och producent skall känna ett gemensamt ansvar för bland annat publikarbete, marknadsföring, teknik/lokal, kommunikation för att arrangemanget ska bli lyckat och väl genomfört.
  • den “vassa” fria scenkonsten som produceras i väst, ska bli tillgänglig för en större och bredare publik.
  • projektet ska ligga till grund för ett långsiktigt arbete med VASS i Västra Götalandsregionen
  • förankra de relationer, mellan arrangör och producent, som har skapats under projektet BRON

VASS i Skåne

VASS startade som ett samarbetsprojekt mellan Riksteatern Skåne, Teatercentrum Södra, Danscentrum Syd, teatrar, danskompanier och teaterföreningar i Skåne.

Läs mer om Vass i Skåne här!