VASS – Scenkonst som vågar

VASS är ett samarbetsprojekt i Väst mellan Riksteatern Väst, Teatercentrum Västra, Musikcentrum Väst och Danscentrum Väst. Ett projekt för att stärka relation mellan producent och arrangör samt för att sprida ”vass” scenkonst i regionen. “Vass” scenkonst i betydelsen något som är konstnärligt smalare, annorlunda, utmanande och/eller nyskapande.

VASS tar föreställningarna till publiken och visar att det går att arrangera vass scenkonst utanför storstäderna! 

Projektet ska vara en möjlighet för riksteaterarrangörer och deras publik att med bra förutsättningar möta ny och spännande scenkonst, samt att bygga relationer med turnerande producenter. Projektet är även en möjlighet att attrahera nya publikgrupper. 

Syftet med projektet är att:

  • skapa goda relationer mellan arrangörer och producenter.
  • genom detta relationsbyggande skapa förutsättningar för högkvalitativ och aktuell fri scenkonst att spridas i regionen.
  • genom detta relationsbyggande skapa förståelse för den andra partens praktiska och konstnärliga förutsättningar.
  • både arrangör och producent skall känna ett gemensamt ansvar för bland annat publikarbete, marknadsföring, teknik/lokal, kommunikation för att arrangemanget ska bli lyckat och väl genomfört.
  • den “vassa” fria scenkonsten som produceras i väst, ska bli tillgänglig för en större och bredare publik.
  • projektet ska ligga till grund för ett långsiktigt arbete med VASS i Västra Götalandsregionen

OMGÅNG 2

Omgång 2 av projektet VASS har fått ändrade förutsättningar. Du kan läsa om de här >>Information VASS omg 2

Du anmäler ditt intresse i formuläret här nedan, samt gör ditt 1:a och 2:a handsval av produktionerna. Observera att man ska kunna tänka sig att kunna arrangera båda föreställningarna samt ha möjlighet att ta emot båda produktionerna.

Här finner du information om produktionerna som är med i urvalet:

Göteborgs Dramatiska Teater – Kentaur

ReAct! – King of the Jungle

Anmälan VASS omg 2

Här anmäler du ditt intresse att delta i VASS samt anger ditt 1:a och 2:a handsval av produktionerna som anges.
  • Här klickar ni vilken produktion ni i första hand vill ha.
  • Här klickar ni i vilken produktion ni i andra hand vill ha.

VASS i Skåne

VASS startade som ett samarbetsprojekt mellan Riksteatern Skåne, Teatercentrum Södra, Danscentrum Syd, teatrar, danskompanier och teaterföreningar i Skåne.

Läs mer om Vass i Skåne här!