Vass – Scenkonst som vågar

VASS är ett samarbetsprojekt i Väst mellan Riksteatern Väst, Teatercentrum Västra, Musikcentrum Väst och Danscentrum Väst. Ett projekt för att stärka relation mellan producent och arrangör samt för att sprida ”vass” scenkonst i regionen. “Vass” scenkonst i betydelsen något som är konstnärligt smalare, annorlunda, utmanande och/eller nyskapande.

VASS tar föreställningarna till publiken och visar att det går att arrangera vass scenkonst utanför storstäderna! 

En upptaktsträff för omgång två kommer äga rum vår 2019 där arrangörer och producenter möts, talar med varandra, ställer frågor mm och då de valda produktionerna presenteras. Åtta produktioner väljs ut till presentationen och fyra produktioner har sedan möjlighet att spela hos arrangörerna i regionen.

Projektet ska vara en möjlighet för riksteaterarrangörer och deras publik att med bra förutsättningar möta ny och spännande scenkonst, samt att bygga relationer med turnerande producenter. Projektet är även en möjlighet att attrahera nya publikgrupper. Vår ambition är att det ska vara roligt, inspirerande och en spännande utmaning.

Arrangörerna väljer mellan de åtta utvalda produktionerna (teater, musik, dans) och har möjlighet att få upp till 17 000 kr i subvention. Subventionen är en viktig del i arbetet med att sprida produktionerna och för att möjliggöra för fler arrangörer att ta emot dessa föreställningar.

Syftet med projektet är att:

  • skapa goda relationer mellan arrangörer och producenter.
  • genom detta relationsbyggande skapa förutsättningar för högkvalitativ och aktuell fri scenkonst att spridas i regionen.
  • genom detta relationsbyggande skapa förståelse för den andra partens praktiska och konstnärliga förutsättningar.
  • både arrangör och producent skall känna ett gemensamt ansvar för bland annat publikarbete, marknadsföring, teknik/lokal, kommunikation för att arrangemanget ska bli lyckat och väl genomfört.
  • den “vassa” fria scenkonsten som produceras i väst, ska bli tillgänglig för en större och bredare publik.
  • projektet ska ligga till grund för ett långsiktigt arbete med VASS i Västra Götalandsregionen

OMGÅNG 2

Upptaktsträffen den 19 januari är inställd. Projektet är fortfarande igång och vi återkommer under våren med mer information om hur vi tar det vidare. Här nedan kan ni fortfarande se listan på de produktioner som blev utvalda. 

För frågor eller funderingar kontakta Sanna Nyman, sanna.nyman@riksteatern.se

neoskylt med texten now showing

Valbara föreställningar 2019

Göteborgs Dramatiska Teater Kentaur
Therese Ramstedt Mission Abort
Teater Insite Dödsdansen 3.0 
Gun Lund Digital Footprints of Dance 7
Fanny Kivimäki Into the roots
Ida & Louise Shtoltse lider/Proud poems
Awilas Under Awilas himmel


VASS i Skåne

VASS startade som ett samarbetsprojekt mellan Riksteatern Skåne, Teatercentrum Södra, Danscentrum Syd, teatrar, danskompanier och teaterföreningar i Skåne.

Läs mer om Vass i Skåne här!