VASS: Bokning av föreställningar

VASS tar föreställningarna till publiken och visar att det går att arrangera vass scenkonst  utanför storstäderna! 

Upptaktsträffen för projektet ägde rum 27 januari 2018 där medverkande arrangörer och producenter möttes och där projektets valda produktionerna presenterades. Här nedan kan föreningar som deltar i projektet boka föreställningar fram till och med 31 mars. Turnélägging pågår fram till 30 april.

Föreningarna inom projektet bokar:
Minst 1 föreställning
Max 2 föreställningar inom subventionsramen
Övriga bokningar till ordiarie pris

Subventionen är 10 000 kr per föreställning.


VASS: Bokningar av föreställningar

Vass - Scenkonst som vågar! Louise kommer att sammanställa alla bokningar och höra av sig till er efter deadline 31 mars! Bokningar kommer att läggas för hösten -18.