Utvärdering samarbetsträffar

Utvärdering samarbetsträffar

Sedan 2013 har vi träffats två gånger om året i de så kallade samarbetsträffarna i våra regionindelningar Nordväst, Nordost, Sydväst, Sydost. Det är dags att utvärdera träffarna och se hur de kan bli bättre!