Turnéläggning

Sedan 2017 finns tjänsten hos oss på Riksteatern Väst att samordna turnéer för teaterföreningarnas beställningar av de fria grupperna. Detta underlättar både arrangörens och producentens arbete, och då producenten kan åka på turné i en slinga i regionen blir det mer kostnadseffektivt för båda parter! Precis som bokningar av Riksteaterns repertoar sker efter Anbud Live, så sker bokningar av de fria producenterna efter EXPO:SCENKONST.

 

För mer information – se underrubriker