Småplatsstöd

Från och med 2018 görs småplatsstödet om till stöd för repertoar- och publikarbete. Det är ett beslut taget av Riksteaterns nationella styrelse.

Genom att utveckla småplatsstödet till att mer handla om repertoar- och publikarbete kan föreningar i olika delar av landet tydligare koppla sin verksamhet till Riksteaterns övergripande målsättning om ”scenkonst för alla, överallt” och uppdraget att presentera dans för en publik över hela landet. Detta är ett arbete som pågår ständigt på både lokal, regional och nationell nivå. Genom att förändra småplatsstödet kan nu resurser frigöras för att stödja repertoar- och publikarbetet ytterligare.

Formerna för det nya stödet är inte klara. Mer information kommer under våren 2018.