Ansökan: Småplatsstöd

Riksteatern Väst delar varje år ut småplatsstöd till arrangörer av scenkonst i lokaler som inte ligger i kommunens centrum eller som på något annat sätt har ett värde som liten scen eller som liten spelplats. Syftet med Riksteatern Västs subventioner är främst att ge fler människor möjlighet att se kvalitativ scenkonst oavsett var man bor i regionen, men också att uppmuntra samarbete mellan riksteaterföreningar och andra scenkonstarrangörer.

Ni söker stödet via formuläret längst ner på sidan

Vill ni ansöka trots att ni inte helt uppföljer reglerna går det alltså bra men ni kan eventuellt behöva vänta på utbetalning av stödet till i slutet av perioden (juni för våren och december för hösten).

Regler för småplatsstödet i Västra Götaland

Vilka spelplatser?

 • Inte föreningens huvudscen
 • Utanför centralorten
 • Undantag från detta görs i det fall centralorten i kommunen har under 3500 invånare

Vilka produktioner?

 • Producenten ska vara professionell
 • Producenten skall ha F-skattsedel

Vilka arrangemang?

 • Offentliga produktioner av ideella arrangörer
 • I det fall en riksteaterförening finns i samma kommun ska samarbete ske med denna. (Om du är osäker på om det finns en riksteaterförening i din kommun finns hela listan här: http://vast.riksteatern.se/teaterforeningar)
 • I det fall ingen lokal Riksteaterförening finns ska arrangören vara medlem i regional organisation som är ansluten till Riksteatern (således automatiskt till Riksteatern Väst).
 • Om pengar finns kvar i slutet av varje säsong sker undantag från regeln om anslutning och de arrangörer som sökt utan att vara anslutna kan få stödet
 • Max två föreställningar per kommun och säsong kan söka subvention. Om pengar finns kvar i slutet av säsongen kan fler föreställningar få subvention

Hur stort är stödet?

 • Det totala stödet är på 220 500 kronor per år. 110 250 vardera på våren och hösten. Förutom regeln om maxantal är det först till kvarn som gäller
 • Stödet är på hälften av kostnaden för föreställningen inklusive resor, hotell och traktamente
 • Maxbelopp är 5000 kronor per föreställning

Övrigt

 • I all marknadsföring för föreställningen ska Riksteatern Västs och eventuell riksteaterförening som är samarbetsparts logga finnas med. Loggan finns att ladda ner här!
 • Scenkonstkonsulenten i samråd med styrelsen har rätt att ta beslut om undantag från reglerna om skäl förekommer.

Hur söker man bidraget?
Genom att fylla i formuläret längst ner på sidan. Alternativt att ladda ner denna ansökningsblankett och skicka till louise.morberg@riksteatern.se eller Riksteatern Väst, Södra Allégatan 1B, 413 01 Göteborg. Senaste ansökningsdag är 31 maj under vårsäsongen och 15 december under höstsäsongen. Beslut skickas ut senast den sista i varje månad.

Hur betalas stödet ut?
Utbetalning sker efter redovisad föreställning och den sista varje månad med uppehåll i juli. Redovisningen lämnas in genom detta formulär (klicka på länken) eller denna redovisningsblankett som skickas till louise.morberg@riksteatern.se eller Riksteatern Väst, Åvägen 24, 412 51 Göteborg. Stödet uppgår i hälften av gagekostnaden dock högst 5000 kronor.

Vad är en ”småplatsföreställning” och en liten lokal/scen?
Det finns inga absoluta mått för en liten scen/lokal eller småplatsföreställning. Riktmärke är exempelvis scenmåttet 4 m bred x 2,5 – 3 m höjd (i scenöppningen) och 3 m djup eller motsvarande fri yta i en vanlig öppen lokal. Men det bör finnas ytterligare någon meter åt varje håll för att kunna bygga. Riksteaterns mått på en ”gul scen” är ca 7 x 3-3,5 m i scenöppning och 7 m djup och lingångar finns. Måttet på ”en vit scen” är ca 5 x 2,90 m i scenöppning och 5 m djup, inga lingångar. (se www.riksteatern.se/lokalinfo, alt. www.scenrum.nu) för mer information.

Vem bestämmer?
Riksteatern Västs scenkonstkonsulent i eventuellt samråd med styrelsen

Vid frågor kontakta:
louise.morberg@riksteatern.se eller telefon 0766516615

Tips på småplatsutbud se www.scenkonstportalen.se

I Västra Götalandsregionen finns dessutom ett regionalt förlustbidrag för kulturarrangemang i samlingslokaler. Det är Bygdegårdarna, Folkets Hus och Parker och Våra Gårdar som administrerar förlustgarantin. Kontakta respektive rörelse för mer information www.bygdegardarna.se, http://www.fhp.se/ och www.varagardar.se


ANSÖKAN SMÅPLATSSTÖD

 • Arrangemangsinformation

 • Kontaktuppgifter