REGIONALT ÅRSMÖTE

Datum: Söndag 7 april 2019
Tid: kl. 10:00-16:30
Plats: Nordiska Akvarellmuseet, Södra Hamnen 6, Skärhamn (Tjörn)

DAGORDNING:
10:00 Parallella utbildningar
1. Ambassadör – den aktiva medlemmen
2. Kassör

12:00 Lunch

13:00 Årsmötesförhandlingar

15:00 Föreställning: Nu då!?
En föreställning med efterklang med Jojje Jönsson och Lars Classon. Mer info på >>scenkonstportalen

 

§9

Årsmötet består av högst två röstberättigade ombud för varje ansluten Riksteaterförening och annan ansluten organisation samt styrelsens ledamöter, vilka har samma befogenheter som de röstberättigade ombuden utom i fråga om ansvarsfrihet. Revisorerna har, om dessa icke är valda ombud, enbart yttrande- och  förslagsrätt i samtliga ärenden som behandlas av årsmötet. 

Till årsmötet har de anslutna utöver ombud rätt att sända representanter, vilka enbart har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt.

 

Handlingar skickas ut senast två veckor innan årsmötet. Hela kallelsen finner ni också som PDF här: >>Kallelse regionalt årsmöte 2019

ANMÄLAN ska ske senast 24 mars. Fyll i formuläret här nedan.


Anmälan regionalt årsmöte med utbildning