REGIONALT ÅRSMÖTE

Datum: Söndag 7 april 2019
Tid: kl. 10:00-16:30
Plats: Nordiska Akvarellmuseet, Södra Hamnen 6, Skärhamn (Tjörn)

DAGORDNING:
10:00 Parallella utbildningar
1. Ambassadörerna – de aktiva medlemmarna
2. Kassör

12:00 Lunch

13:00 Årsmötesförhandlingar

15:00 Föreställning: Nu då!?
En föreställning med efterklang med Jojje Jönsson och Lars Classon. Mer info på >>scenkonstportalen

 

§9

Årsmötet består av högst två röstberättigade ombud för varje ansluten Riksteaterförening och annan ansluten organisation samt styrelsens ledamöter, vilka har samma befogenheter som de röstberättigade ombuden utom i fråga om ansvarsfrihet. Revisorerna har, om dessa icke är valda ombud, enbart yttrande- och  förslagsrätt i samtliga ärenden som behandlas av årsmötet. 

Till årsmötet har de anslutna utöver ombud rätt att sända representanter, vilka enbart har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt.

 

KURSER:

Kassör
I utbildningen diskuterar vi kassörens roll i föreningen. Varför bokför vi? Hur förankras kassörens jobb i styrelsen? Skillnaden mellan stora och små föreningar. Kontakten med Skattemyndigheten och genomgång av olika bokföringsböcker. Kursen utgår ifrån bokföringsprogrammet Fortnox.

Följande rubriker ingår i utbildningen:
• Ditt viktiga uppdrag
• Din roll som kassör i föreningen
• Dina arbetsuppgifter
• Ditt ansvar att förvalta föreningens kapital

 

Ambassadörerna – de aktiva medlemmarna
Kursen har tagits fram av Frida Mehlin som under sin tid som verksamhetsledare för Örebro Riksteaterförening arbetade med föreningens medlemmar som ambassadörer.

Kursen innehåller en presentation av hur man kan arbeta med att få sina medlemmar aktiva, med målet att underlätta arbetet för föreningens styrelse samt kunna få in en yngre generation. Kursen syfte är att påbörja arbetet med att arbeta med ambassadörer i just era föreningar.

 

Handlingar, skickas ut senast två veckor innan årsmötet.

2018-2020 Verksamhetsplan

Bokslut – Excelformat

Verksamhetsberättelse 2018 Riksteatern Väst

Kallelse, hela kallelsen finner ni som PDF här: >>Kallelse regionalt årsmöte 2019

ANMÄLAN ska ske senast 24 mars. Fyll i formuläret här nedan.


Anmälan regionalt årsmöte med utbildning