REGIONALT ÅRSMÖTE

Datum: Söndag 15 april 2018
Tid: kl. 10:00
Plats: Esplanadteatern – Sockerbruket, Lidköping

DAGORDNING:
10:00 Utbildningar (Ordförande – Ledarskap & Medlemsvård och engagemang)
12:00 LUNCH
13:00 Föreställning Sångglädje med Negar Zarassi (ingen anmälan behövs)
14:00 Årsmöte

§9

Årsmötet består av högst två röstberättigade ombud för varje ansluten Riksteaterförening och annan ansluten organisation samt styrelsens ledamöter, vilka har samma befogenheter som de röstberättigade ombuden utom i fråga om ansvarsfrihet. Revisorerna har, om dessa icke är valda ombud, enbart yttrande- och  förslagsrätt i samtliga ärenden som behandlas av årsmötet. 

Till årsmötet har de anslutna utöver ombud rätt att sända representanter, vilka enbart har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt.

 

Detaljerat program och handlingar skickas ut senast två veckor innan årsmötet. Hela kallelsen finner ni också som PDF här: Kallelse regionalt årsmöte 2018

ANMÄLAN ska ske senast 6 april. Fyll i formuläret här nedan.


Anmälan regionalt årsmöte med utbildning