23 Nov

Mitt livs berättelse

Mitt livs berättelse inspirerar oss att ta upp kontakten med dem vi stod nära i våra egna livsberättelsers första kapitel.
Alvin och Thomas växte upp som bästa vänner men livet förde dem åt olika håll. När berättelsen börjar är Alvin död och Thomas kämpar med att skriva ett minnestal till hans begravning. För sent inser Thomas följderna av att ha försummat vänskapen.
I skrivandet får Thomas oväntad hjälp när den avlidne Alvin dyker upp vid hans sida. Tillsammans återupplever de den berg-och-dalbana som vänskapen utvecklades till, med äventyr, uppslitande osämjor och innerlig försoning.

Information om arrangemanget:

Föreställningen är ett samarrangemang med Ryda Bygdegårdsförening.
Någon form av förtäring kommer att serveras i samband med förställningen, mer info senare.

Mer info:
http://sv.opera.se/forestallningar/mitt-livs-berattelse-2018-2019/

Datum: 2018-11-23

Tid: 19:00

Plats: Vara, Ryda Bygdegård