Redovisning: Småplatsstöd

Redovisning Småplatsstöd

Arrangören ska efter genomfört arrangemang fylla i denna redovisning till Riksteatern Väst och denna skall vara tillhanda senast 31 maj, respektive 30 november.
  • Arrangemangsinformation

  • Redovisning

  • Kontaktuppgifter