Redovisning: Syntolkningsstöd

  • Kontaktuppgifter

  • Kostnader

  • Beskriv också kostnaden
  • Redovisning

    Beskriv vad ni använde stödet till, samt hur det ev påverkade er förening. Texten kan komma att användas i material som inspiration för andra föreningar.