Redovisning: Repertoar- och Publikstöd

I det här formuläret redovisar du ditt arrangemanget för att kunna ta del av repertoar- och publikstödet.
  • * Fyll i om stöd söktes för föreställningsverksamhet
  • * Fyll i om stöd söktes för föreställningsverksamhet
    *Fyll i om stöd söktes för föreställningsverksamhet
  • * Fyll i om stöd söktes för tillhörande aktivitet.
  • * Tänk på att målgrupper inte bara handlar om ålder. Det kan vara andra språkgrupper som tex finsktalande, eller intressegrupper som tex de som gillar fritidsfiske.