Redovisning: Kompetens- och Utvecklingsstöd

  • Kontaktuppgifter

  • Kostnader

  • Beskriv också kostnaden
  • Bifoga faktura/kvitto som underlag till redovisningen
    Dra filer hit eller
  • Redovisning

    Beskriv vad ni använde stödet till, samt hur det ev påverkade er förening. Texten kan komma att användas i material som inspiration för andra föreningar.