Redovisning: Arrangörsstöd

  • Kontaktuppgifter

  • Kostnader

  • Beskriv också kostnaden
  • Redovisning

    Beskriv hur ni använde stödet och hur det påverkade er förening. Texten kan komma att användas i material som inspiration för andra föreningar.