Publikutveckling

Publikutveckling är ett samlingsnamn för metoder och målinriktat, långsiktigt arbete för att få fler att besöka eller delta i kulturen och konsten. Det är också ett förhållningssätt till både verksamhet och publik.

Publikutveckling handlar mycket om relationen och kommunikationen mellan arrangör och publik! 

Här till höger finns en checklista att ladda ner. Den kan fungera som ett första steg – använder ni alla kanaler vi har för att nå publiken? Klicka på bilden för att läsa och/eller ladda ner checklistan.

Har du tips, idéer eller bilder från hur ni jobbat med publik? Maila gärna till: louise.morberg@riksteatern.se 

 


Re:Publik

Kultur i Väst håller på att starta upp ett svenskt centrum för Publikutveckling. De vill utveckla en svensk agenda för området publikutveckling, samla och dela kunskap, samt fortbilda och leda utvecklingsprojekt. En gång om året utkommer ett magasin på ämnet Publikutveckling. Klicka på bilderna nedan för att läsa och/eller ladda ner respektive magasin. Det första handlar om begreppet publikutveckling och det andra problematiserar kvalitetsbegreppet. Och klicka här för att läsa mer om RePublik!