Publiknätverket

Våren 2018 startades Publiknätverket. Genom Publiknätverket vill vi på ett lustfyllt sätt inspirera, berika intresset för, och öka kunskapen om: Publikutveckling. Inom forumet skall vi skaffa oss verktyg att utmana gamla arbetssätt och våga prova nya vägar att nå publiken.

Vilka är vi som träffas?
Vi som ses i Publiknätverket är representanter från den regionala föreningen Riksteatern Väst och intresseanmälda personer från de lokala riksteaterföreningarna samt från de anslutna organisationerna i regionen. Ibland träffas vi också ihop med personer från regionala och lokala riksteaterföreningar i Halland och Jönköpings län.

Hur ofta ses vi?
Ambitionen är att vi skall ses minst en gång per termin.

Vad gör vi när vi ses?
Under trevliga former går vi tillsammans på föreläsningar och workshops, träffar kunniga personer inom området, ser föreställningar, gör studiebesök på teatrar och hos näringslivet, samt diskuterar vad vi tycker är viktigt att utveckla i publikarbetet. Områden och ämnen vi kommer att beröra är bland annat:

  • Repertoaranalys
  • Ambassadörer
  • Community
  • Sociala medier
  • Storytelling

Vill du också vara med?
Maila till frida.mehlin@riksteatern.se


Publikutveckling är ett samlingsnamn för metoder och målinriktat, långsiktigt arbete för att få fler att besöka eller delta i kulturen och konsten. Det är också ett förhållningssätt till både verksamhet och publik.

Publikutveckling handlar mycket om relationen och kommunikationen mellan arrangör och publik! 

Här till höger finns en checklista att ladda ner. Den kan fungera som ett första steg – använder ni alla kanaler vi har för att nå publiken? Klicka på bilden för att läsa och/eller ladda ner checklistan.