Publiknätverket

Våren 2018 startades Publiknätverket. Genom Publiknätverket vill vi på ett lustfyllt sätt inspirera, berika intresset för, och öka kunskapen om: Publikutveckling. Inom forumet skall vi skaffa oss verktyg att utmana gamla arbetssätt och våga prova nya vägar att nå publiken.

Vilka är vi som träffas?
Vi som ses i Publiknätverket är representanter från den regionala föreningen Riksteatern Väst och intresseanmälda personer från de lokala riksteaterföreningarna samt från de anslutna organisationerna i regionen. Ibland träffas vi också ihop med personer från regionala och lokala riksteaterföreningar i Halland och Jönköpings län.

Hur ofta ses vi?
Ambitionen är att vi skall ses minst en gång per termin.

Vad gör vi när vi ses?
Under trevliga former går vi tillsammans på föreläsningar och workshops, träffar kunniga personer inom området, ser föreställningar, gör studiebesök på teatrar och hos näringslivet, samt diskuterar vad vi tycker är viktigt att utveckla i publikarbetet. Områden och ämnen vi kommer att beröra är bland annat:

  • Repertoaranalys
  • Ambassadörer
  • Community
  • Sociala medier
  • Storytelling

Vill du också vara med?
Maila till louise.morberg@riksteatern.se


Aktuella träffar kan du läsa om nedan: