Publikarbete

Publikarbete 2018

Detta är ett formulär för att sammanställa riksteaterföreningarna i Västs publikarbete under 2018.
  • *Salongen behöver inte alltid vara fylld! Jobba med publikmål! Om ni har en salong med 500 platser kanske en föreställning drar 250 personer, en annan kanske drar fulla 500 platser. Tänk inte att alla 500 platserna behöver vara fyllda varje gång! Sätt upp ett rimligt publikmål och fira när ni nått det!
    *Andra på orten eller i kommunen är också kanaler! Vem är djungeltelegrafen i stan? Frisörer för medelålders? Torgrillen för unga? Vart rör sig de olika målgrupperna? Har ni informationen där? Ambassadörer kan sprida ordet både fysiskt och digitalt - kanske mot två fribiljetter per säsong?
  • * Kringarrangemang är ett jättebra sätt att ”locka publik” på! Ett bra sätt att börja på kan vara att jobba utefter ett tema. Tänk före och efter. I foajén och redan på parkeringen! Musik, mat, workshops, provsmakning, försäljning, marknad, utställningar, samtal m.m.