Turnéläggning

Sedan 2017 finns tjänsten hos oss på Riksteatern Väst att samordna turnéer för teaterföreningarnas beställningar av de fria grupperna. Detta underlättar både arrangörens och producentens arbete.

Då producenten kan åka på turnéslinga i regionen blir det mer tids- och kostnadseffektivt både för producenten och arrangören!

Precis som bokningar av Riksteaterns repertoar sker efter Anbud Live, så bokar arrangörerna de fria producenterna efter EXPO:SCENKONST. EXPO:SCENKONST är namnet på den nya stora utbudsdagen som är en sammanslagning av Riksteatern Södra Sveriges fd Utbudsdagar och Riksteatern Västs fd Scenkonstdagar. Utbudet som presenteras på scen av de fria producenterna kommer att kunna beställas för turné – om du som producent önskar ta del av turnéläggningstjänsten.  Det som presenteras på EXPO:SCENKONST måste kunna turnéläggas för kommande höst-och vår.  Läs mer om EXPO:SCENKONST här!

Hur kan jag som producent medverka på EXPO:SCENKONST?

 • För att delta med presentation på scen: skicka in din ansökan via formuläret här
 • Det är bra att veta att många är intresserade av att scentid och alla som önskar delta kommer inte få plats. I urvalsprocessen strävar vi efter att ha en stor bredd i det som visas där vi bland annat tar hänsyn till de urvalskriterier som är viktiga för arrangörer när de ska köpa in scenkonst. Läs urvalskriterierna här!
 • På EXPO:SCENKONST finns det även en mässplats med informationsbord. Det kan hända att det finns plats där för fler producenter än på scen – är du intresserad av att endast stå med mässbord fyll i samma formulär och notera detta.

Hur kan jag som producent medverka i turnéläggningen?

 • Turnekoordinator på Riksteatern Väst skickar ut en förfrågan till alla producenter som kommer delta på EXPO:SCENKONST och erbjuder dem att delta i turnéläggningen. Vissa krav krävs för producenter för att få delta, dessa skickas ut i samband med förfrågan.
 • Efter EXPO:SCENKONST skickas ett formulär till arrangörerna för bokningar av de fria producenter som önskar ta del av turnéläggningstjänsten.
 • De produktioner som får tre bokningar eller fler kommer att turnéläggas.
 • Efter deadline-datum meddelas producenten via mail hur många bokningar man fått.

Vilken annan hjälp kan jag som producent få av Riksteatern Väst?

 • Vi hjälper gärna till med utskick av material
 • Vi kan hjälpa till att bjuda in våra arrangörer till ”förhandsvisningar”.
 • Det är alltid bäst med långsiktiga relation mellan er producenter och föreningarna. Kontakta dem gärna direkt! Kontaktuppgifter till föreningarna hittar ni här. Om flera arrangörer är intresserade av att köpa in er föreställning så kan vi hjälpa till med turnéläggning (även utanför EXPO:SCENKONST).
 • Vi tar gärna ett möte med er för att prata om publikutveckling eller annat som ni skulle vilja ha hjälp med!

 

Har du frågor? Kontakta:

Frida Mehlin

vikarierande scenkonstkonsulent – Turnéläggning och Publikutveckling
frida.mehlin@riksteatern.se
076 – 651 66 15