Kurssamverkan ABF-SV

ATT LEDA EN FÖRENING

Riksteatern Väst har under 2017 inlett samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och ABF gällande förenings- och styrelseutbildningar. Detta innebär att vi tillsammans har skapat bättre möjligheter för er Riksteaterföreningar att få stöttning i ert styrelsearbete och att vi skapat fler fortbildningstillfällen för er att ta del av.

Under 2018 erbjuder vi ett kostnadsfritt möte med en processledare, från någon av de två studieförbunden, där ni tillsammans med denne kommer fram till vad just ert behov är. Ett förutsättningslöst möte där ni har möjlighet att utifrån er egen individuella situation lägga upp en plan för fortsatt arbete. Detta första möte kallar vi ”Hemma hos” och det innebär alltså att bokad processledare kommer ”hem” till er, till ett av era styrelsemöten.

För att boka detta ”Hemma hos”-möte kontaktar ni scenkonstkonsulent Sanna Nyman. Ni anger också i anmälan vilket studieförbund ni helst önskar, om ni vill boka processledare från ABF eller Vuxenskolan. Om ni inte väljer fördelar vi ett studieförbund till er.

Under våren 2018 kommer vi parallellt erbjuda gemensamma fortbildningsinsatser och eventuella fortsättningar med processledarna för de som inledde Hemma hos under hösten 2017. Mer info om vilka fortbildningsinsatser meddelas allt eftersom det blir klart. Ni kommer få meddelande via mejl, samt kommer ni också att finna information om utbildningarna på denna sida, så håll utkik!

Info som utskriftvänlig PDF >> Att leda en förening

 

Passa nu på att boka en processledare förutsättningslöst för att diskutera hur ni kan utveckla föreningen och få nya ideér och inspiration! Varje Riksteaterförening är unik! 

 

Kontakt för frågor och bokning av processledare:
Scenkonstkonsulent Förenings- och arrangörsutveckling, Riksteatern Väst
Sanna Nyman
sanna.nyman@riksteatern.se

I samverkan med: