Guldkanten

Guldkanten är ett nytt projekt från och med 2017. Projektet innebär en fördjupning av relationen mellan den lokala och den regionala föreningen. Under 1-1,5 år håller vi en tätare kontakt med två föreningar, samt de två kommunerna som föreningarna är verksamma i.  Ambitionen är att så småningom ge alla våra föreningar en guldkant, men i nuläget kan vi endast erbjuda detta till två föreningar i taget. 

Vad innehåller Guldkanten?

  • Riksteatern Väst närvarar vid ett antal styrelsemöten och vill att den lokala föreningen deltar på våra gemensamma träffar.
  • Riksteatern Väst håller en del kontakt med kommunen, tittar på kulturplanen med mera.
  • Riksteatern Väst och den lokala föreningen kommer gemensamt fram till ett antal insatser som den regionala föreningen kan bistå den lokala föreningen med.

Tidsplan

januari – maj, år 1:

  • De första mötena med kommunen sker
  • Riksteatern Väst inventerar kommunen på föreningsliv, kulturplan, kulturliv
  • Riksteatern Väst deltar på lokala styrelsemöten

augusti – december, år 1:

  • Insatser sker i form av kurser/föreläsningar/deltagande (efter den lokala föreningens önskemål)

januari – maj, år 2:

  • Riksteatern Väst deltar på lokala styrelsemöten
  • Projektet utvärderas
  • Parallellt utses två nya föreningar och kommuner

Vem får guldkant?

Vi vill ge alla våra föreningar en guldkant, men i nuläget kan vi endast erbjuda detta till två föreningar i taget. Under 2017 ges Guldkanten hos Riksteatern Lysekil och Vänersborgs Riksteaterförening