Bron

Under 2016 genomförde Riksteatern Väst ett projekt vid namn Bron, tillsammans med Teatercentrum Västra, Musikcentrum Väst och Danscentrum Väst.

Syftet med projektet Bron var att skapa gemensam kunskap kring arrangörernas och producenternas villkor, som på sikt kan leda till hållbara och långsiktiga turnérelationer. Broar behövde byggas mellan arrangörer och producenter för att båda parter skulle få större insikt i varandras förutsättningar och arbetssituation. 

Projektet Bron ägde rum under tre heldagar av kunskapsutbyte och samtal. Respektive dag besöktes två riksteaterföreningar av 6-10 fria utövare, samt representanter från de olika centrumbildningarna och Riksteatern Väst. 

Vad hände sen?

Rapporten:

Ett av målen med projektet var att sammanställa kunskapen från dessa tre möten till en rapport som kan användas av arrangörer och scenkonstutövare som vill arrangera/producera scenkonst på turné i regionen. För att skapa underlag för rapporten, samt skapa ett förlängt deltagande i projektet, ombads två av utövarna på respektive resa att agera rapportskrivare mot arvode. De sex rapporterna sammanställdes av Riksteatern Väst och Teatercentrum Västra. Rapporten går att läsa och ladda ner här!

Seminariet:

Något som också blev tydligt under resorna är hur det råder olika normer på landsbygden och inne i staden. Människor har olika föreställningar och förväntningar på varandra och sig själva, vilket kan försvåra kommunikationen mellan de stadscentrerade grupperna och arrangörerna i regionen. Detta gav inspirationen till Brons avslutande seminarium ”Landsbygd och storstadsnorm” på Riksteatern Västs Scenkonstdagar i Borås 2017.

VASS:

För att ta tillvara den kompetens som genererats i projektet BRON deltog samtliga samarbetsparter (Riksteatern Väst, Teatercentrum Västra, Musikcentrum Väst, Danscentrum Väst) under hösten 2016 i en förstudie inför projektet VASS – som nu kommer att äga rum i Väst med start under 2018. Läs mer om projektet VASS här!

Vilka deltog på Bro-mötena?

Deltagande riksteaterföreningar:

 • Trollhättans Riksteaterförening, anita.sandblom@gmail.com
 • Ale Riksteaterförening, margareta.nilson@telia.com
 • Gullspångs Riksteaterförening, brattskogen@telia.com
 • Riksteatern Skövde, pellegranbom@hotmail.com
 • Stenungsunds Teaterförening, arvidsson.lillemor@gmail.com
 • Uddevalla Riksteaterförening, uddevallatf@gmail.com

Deltagande fria scenkonstutövare:

 • GEST – Gothenburg english studio theatre, info@gest.se
 • Big Wind, info@bigwind.se
 • Teater Trixter, info@trixter.se
 • Kompani Baldal & Kivmäki, kivimaki.production@gmail.com
 • Ravaillac, aasa@ravaillac.se
 • Masthuggsteatern, mail@masthuggsteatern.se
 • Teater Trollslända, info@teatertrollslanda.se
 • Teateri, info@teateri.se
 • Räfven, martin@rafven.se
 • Danskompanniet Spinn, veera@danskompanietspinn.se
 • Teater Sesam, info@teatersesam.se