Ansökan: Repertoar- och Publikstöd 2019

Stöd för repertoar- och publikarbete ska ge fler möjlighet att ta del av scenkonst. Arbetet med stöd för repertoar- och publikarbete kan både utgöras av arrangörsverksamhet och andra former av tillhörande aktiviteter (tex kringarrangemang i samband med föreställning som på kort och eller lång sikt bidrar till målsättningen om scenkonst för alla överallt.

 

Stödet kan sökas för Föreställningsverksamhet och/eller Tillhörande aktivitet.

 

Föreställningsverksamhet:

Avser offentlig föreställning och kan beviljas halva gagekostnaden med maxgräns på 10 000 kronor, per ansökan. Vid arrangörsverksamhet ska samverkan ske med professionella scenkonstaktörer, alltså aktör som livnär sig på sin scenkonst.

För att beviljas stöd, krävs det att minst ett av följande kriterier uppnås:

 • Föreställning visas på plats där scenkonst annars presenteras i låg utsträckning
 • Föreställningen arrangeras i samarbete med: lokalhållare, civilsamhälle eller annan medlemsorganisation
 • Föreställningen är en dansföreställning
 • Föreställningen riktar sig mot en målgrupp som vanligtvis inte nås av arrangören

 

Tillhörande aktivitet (kringarrangemang):

Avser tillhörande aktivitet som är kopplad till offentlig föreställning och kan beviljas max 5000 kronor per ansökan. Aktivitetens syfte ska vara att utveckla arrangemanget.

För att beviljas stöd, krävs det att minst ett av följande kriterier uppnås:

 • Att arrangemanget marknadsförs på nytt sätt, exempelvis genom sponsrat inlägg och/eller betald annons på Facebook
 • Att man bjuder på mat och/eller alkoholfri dryck som höjer upplevelsen
 • Genom att arrangera en bussresa där resenärerna erbjuds rabatt eller fri resa (arrangören får inte erhålla några intäkter)
 • Att man bjuder på underhållning innan, efter eller i paus som höjer upplevelsen, exempelvis en föreläsare, musik, stand-up eller övrigt inköp av rekvisita/förbrukningsmaterial

 

Allmän info:

 • Endast Riksteaterföreningar kan söka stödet
 • Varje riksteaterförening kan söka max två gånger per år
 • Stödet fördelas enligt principen ”först till kvarn”
 • Stöd kan sökas retroaktivt för arrangemang under 2019
 • Underlag skall redovisas genom bifogade kvitton och/eller fakturor
 • Utbetalning sker efter redovisad föreställning
 • I all marknadsföring av arrangemanget ska Riksteatern Västs logga finnas med
 • Stöd kan sökas löpande under året. Observera förhållningsdatum, se nedan.

 

Sista ansökningsdag

Vårsäsongen – 24 maj

Höstsäsongen – 6 december

 

Sista dag för redovisning

Vårsäsongen – 31 maj

Höstsäsongen – 13 december

 

 

Just nu går det inte att ansöka om Repertoar- och publikstöd!