Anslutna Organisationer

Om er förening, organisation eller ert företag vill vara med och påverka och/eller stödja Riksteaterns verksamhet men inte kan eller vill bli en Riksteaterförening eller medlem i en Riksteaterförening kan ni välja att ansluta er till Riksteatern.

Anslutning innebär bland annat att ni antar ändamålsparagrafen i Riksteaterns stadgar, vilket betyder att ni verkar i samma anda som Riksteatern.

Mer information om att ansluta en organisation till Riksteatern finns här

Anslutna organisationer i Väst:

Frölunda Kulturhus
Göteborgs Dövas Förening
Kulturbruket på DAL
Kulturbyrån Trollhättan
Lerum, Kultur & Fritid
Kultur Härryda
Stora Teatern Göteborg
Folkets Hus och Parker Västra regionen
Sjuhärads Bygdegårdsdistrikt
Västra Bygdegårdsdistriktet
Skaraborgs Bygdegårdsdistrikt
Våra Gårdar Västra Götaland

Götene Kommun