Riksteatern Väst

ETT ATTRAKTIVT CENTRA FÖR KVALITATIV OCH BRED SCENKONST I VÄSTRA GÖTALAND

SCENKONST SOM SÄTTER TANKAR OCH KÄNSLOR I RÖRELSE – FÖR ALLA, ÖVERALLT!

Folkrörelsen Riksteatern Väst är en av landets 21 regionala teaterföreningar och är samverkansorgan för 32 lokala teaterföreningar och tolv anslutna kulturorganisationer i Västra Götaland. Totalt samlar vi cirka 4 500 enskilda medlemmar!

Vi fungerar som ett nav för riksteaterföreningarna och är en del i arbetet med att bygga och stärka en infrastruktur för scenkonst i hela regionen. Vi bidrar till att främja en aktiv och nyskapande kulturregion genom att tillgängliggöra scenkonsten för alla oavsett geografiskt läge!

Vi arbetar med ett brett utbud av scenkonst och utvecklar metoder för att nå nya publikgrupper tillsammans med riksteaterföreningarna och andra organisationer. Vi är aktiva i att hitta nya samverkansparter för att stärka och bredda det ideella engagemanget genom att tillvarata den kompetens som finns i civilsamhället.
Kartbild över verksamheterna inom Riksteatern

animerad bild på en publik och en scen